tarot karte

Mala Arkana

Mala Arkana se sastoji od 56 karata. One se dele na četiri grupe od po četrnaest karata. Svaka grupa ima po deset karata, koje se sastoje od svojih simbola i brojeva od 1-10, i jos četiri karte koje predočavaju ljudski i hijerarhijski elemenat, odnosno tu su karte sa likovima (Kralj, Kraljica, Vitez i Sluga). Simboli koji sačinjavaju svaku grupa su: Mačevi, Štapovi (Skiptari), Pehari (Kupovi) i Novčići. Sve karte zajedno, dele se na dve grupe od po dvadeset osam karata, od kojih su jedne prave – mačevi i skiptari (štapovi), a druge krive – kupovi i novčići.

Karte velike Arkane se odnose direktno na osobu koja postavlja pitanje, a karte s likovima Male Arkane predstavljaju druge ljude, one koje su bliske toj osobi ili one koji se spremaju da uđu u njen život.

Kada se one tokom gatanja pojavljuju u položajima koje se odnose na prošle događaje, predstavljaju osobe koje su imale veliki uticaj u prošlosti.

Generalno, Kraljevi predstavljaju muškarce, Kraljice žene. Sluge označavaju mlade ljude, a Vitez je izuzetak i može da predstavlja naše misli ili nekog glasnika.

Indikaciju fizičkog izgleda osobe koju označava karta s njenim likom, otkriva boja te karte, jer svaka od boja je u vezi sa specifičnim fizičkim tipovima. Skiptar ukazuje na svetlokose i plavooke ljude, Pehar smeđu kosu i oči, Mačevi predstavljaju tamnu kosu i smeđe oči, a Novac tamnu kosu i tamne oči.

Tarot karte - pehari

Pehar pripada elementu vode, a kvaliteti koje se pripisuju ovoj boji naglašavaju emocije, intuiciju, pre naglašene osećaje nego intelekt.

Tarot karte - novčići

Poznati su još i kao boja dinara ili pentakula. Pripada elementu vazduha i predstavlja materijalni svet. Ova boja daje podatke o finansijskim stvarima i napredovanju u poslu i karijeri, ali pruža uvid i u lične stvari. Karte mogu komentirati napredak karijere, ali ukazivati i na snagu vaše lične angažovanosti u poslu.

Tarot karte - mačevi

Element mača je zemlja. Mačevi naglašavaju intelektualnu snagu koja podrazumeva hrabrost, agresivnost i autoritet. U nekim špilovima mačevi su prikazani okruženi oblacima, to je simbolično prikaz istine koja probija iluzije.

tarot karte - štapovi

Štap ili palica pripada elementu vatre. Ovo je boja energije i rasta. U mnogim garniturama prikazani su sa mladim listićima, simbolizujući stalni proces obnove u životu. Prisustvo karata boje palica ukazuje na stvaralačke ideje i napredak. 

Da li Vam je potrebno TAROT tumačenje?

 SRBIJA 0901800807 (120 din)
SWISS 0901100045 (1,99 CHF)
 HRVATSKA 064501512 (0,46 – 0,63 EUR)
AUSTRIA 0900440099 (1,55 EUR)
 BiH – BH Telecom 094250407 (1,4 bam)
 BiH – m:tel 094573637 (1,4 bam)
 SWEDEN 09391005020 (7 SEK)
NEMAČKA 09003000135 (0,79 EUR)
Scroll to Top